Bobinaj Tanımı ; Elektrik motorlarının elektrik akımı taşıyan ve taşıdığı elektrik akımı ile manyetik alan oluşturan , veya üzerinde bir gerilim meydana getiren iletkenlerin hazırlanması , yerlerine yerleştirilmesi ve gereken uç bağlantılarının kablo yalıtımlarının yapılması işlemlerinin hepsine Bobinaj Denir.

Bobinaj Çeşitleri

 Doğru akım olan makinalar’da

Endüvi (Rotor) Sargılar ; Dönen elektromanyetik cihazların dönen kısmına denir. Bunlar 2 ye ayrılır

Seri Sargılar ;

Paralel Sargılar

Endüktör (Stator) Sargılar; Dönen elektromanyetik cihazların dönmeyen (duran) statik parçasıdır.

 Alternatif Akım Makinalar’da

Bir fazlı asenkron motorlarda ( Endüksiyon motor )

Çok fazlı asenkron motorlarda

Bir ve çok fazlı transformatörler

Bir ve çok fazlı kollektörlü alternatif akım motorları 

Bir ve çok fazlı senkron motorlarda

Bobinajda Kullanılan Malzemeler

1 – EMAYE BOBİN TELLERİ

Yuvarlak bobin telleri, bakır, alümünyum

Yassı teller, cam elyaf, bakır, alüminyum

Pamuklu teller, bakır, alüminyum

 PRESBANTLAR

Normal kağıt presbantlar

Mikalı presbantlar

Polyester presbantlar

Trafo presbantlar

Yanmaz presbantlar

3 – MAKARONLAR

Cam elyaf makaronlar 2500 v

Silikon makaronlar 4000 v, h class, cam elyaf izoleli makaronlar

Isı ile daralan makaronlar

Acrilic makaronlar

Htg 410 cam fitil makaronlar

4 – İZOLASYON SIVILARI

Hava kurumalı vernikler

Fırın kurumalı vernikler

Sprey vernikler

Motor nihai boyaları

Çift reçine, sertleştirici vernikler

Sıvı polyester

Poliüretan vernikler

Pas sökücüler

5 – MOTOR BANDAJ, SARGI İPLERİ

Cam elyaf bantlar

Yuvarlak fitil ipler, göbekli ip

Yassı fitil ipler, pamuklu fitil

Merserize ipler

İpek şeritler

Pamuklu boru ipler

Flament bantlar

Polyglas bantlar

İzole bantlar

Eriyen bantlar

Maskeleme bantlar

Bez bant

Kord ipi

Ekovat ipi

Balık sırtı ipler

6 – SİLİKON KABLOLAR

7- MOTOR YEDEK PARÇALARI

Motor klemensleri

Sıra klemensleri

Kalkış röleleri

Dc motor kollektörleri

Dc motor bilezikleri

Dc motor kömürleri

Dc motor kömür tutucuları

Motor termistörleri

Motor rulman kapakları

Motor flanşları, b5, b14

Motor ayakları

Motor pervaneleri

Motor pervane tasları, saç ve plastik fan kapakları

Motor klemens kutuları ve kapakları

Özel yapım pervaneler

Özel yapım rulman kapakları

Daimi ve ilk hareket kondansatörleri

Bobinaj Arıza Tamiri

Bobinaj arızalarında en çok stator sargılarında bozulma veya yanma meydana gelmektedir. 

Stator sargılarında yanma işlemi meydana gelmiş ise ilk olarak kalıp ölçüleri alınır daha sonra şeması çıkartılarak sökülme işlemi yapılır, bu işlemden sonra tekrar sarım işlemi uygulanır.

Sökme işleminde teller verniklenmiş olduğu için zorlanırsanız pürmüz ile yakabilir veya uygun bir asit ile çözülmesini sağlayıp rahatlıkla sökebilirsiniz. Bobin sarmında bir hata var ise diğer bobinlere zarar vermeden dikkatli bir şekilde tamiri yapılmalıdır.

Elektrik Motoru Nedir ve Nasıl Çalışır?

İlk olarak kelime kelime inceleyelim. Motor bilindiği gibi sistemlere hareket veren bir alettir. Motor kelimesinin başına gelen kelime hareket enerjisini nereden elde ettiğini belirtir. Dizel (Benzinli) motor bu yakıtın yanması sonucu oluşan enerjiyi hareket enerjisine çevirir. Su motoru örneği bizim açıklamamızın dışında kalmaktadır. Bunun gibi daha birkaç örnek verebiliriz. Elektrik motoru ise belirttiğimiz gibi elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Şimdi biraz daha ayrıntılara ve teknik konulara girelim.

Elektrik motorlarının birçoğu döner düzeneklidir. Yani bunlar benzerleri olan üreteçler gibi, çekirdek aralığıyla ayrılmış biri sabit (stator) diğeri hareketli (rotor) silindirsel, eş eksenli iki ferromanyetik armütürden oluşur.

Yaygın kullanılan bir aygıt olan elektrik motoru buzdolabının kompresörünü, çamaşır makinesinin pompasını, mutfak aspiratörünün pervanesini çalıştırır. Saniyede uygulanan hassas, tekrarlamalı ve süratli işlemler için kullanılan elektrik motorlarında, geleneksel sargılar (bobin) yerine, samaryum-kobalt mıknatısı gibi, toprak metallerinden yapılmış sabit mıknatıslardan yararlanılır. Elektrik motorlarının titreşim yapmayışı, bu aygıtları özellikle hassas yörüngelerin izlenmesi ve lazerle işaretleme gibi uygulamalarda tercih edilir kılmıştır. Günümüzde elektrik motorları çoğunlukla mikro işlemcilerle donatılmış ve böylece çalışması kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir duruma getirilmiştir. Elektrik motorları doğru akım motorları veya alternatif alan motorları, senkron motorlar veya asenkron motorlar gibi çeşitlere ayrılırlar. Bunların her birinin kendine özgü uygulama alanları vardır.

Takım tezgahlarında elektrik motorlarında dönme hızını, işleyen malzemenin çelik, alüminyum veya titan oluşu ayarlar; bunun için, standart asenkron motora mikro işlemcili bir frekans dönüştürücü bağlanmıştır. Bir silahın optronik nişan sistemini çok büyük bir hassasiyetle hedefe doğrultabilmek için, sisteme takılı olan doğru akım motoru, rotorunun kesin konumunu ölçen bir algılayıcıyla ayarlar.

Elektrik motorları çalıştıkları akım türlerine göre ikiye ayrılırlar. Bunlar doğru akım motorları ve alternatif akım motorlarıdır.

1. Doğru Akım Motorları

Hareketleri düzgün, kesin ve güçlüdür. Hızları kolaylıkla değiştirilebilir; ama bunlar çalışırken kıvılcım çıkarır. Eğer bir motor hem sık sık durup çalışacak, hem hassas hız ayarlarına elverişli olacak hem de yük altındayken ani frenlemeler yapacaksa, böyle bir motorun seçimi kolay değildir. Bu koşullar, en yüksek verimin istendiği uygulamalarda aranır. Bu durumda, güçleri onlarca megawatt'a ulaşan doğru akım motorları kullanılır.

Bu tip motorun en büyük kusuru, bir kolektörü akımla besleyebilmek için fırçaların kullanılması zorunluluğudur. Fırçalar bu işi kolektöre sürtünerek gerçekleştirir, dolayısıyla da kolektörü hem aşındırır, hem de kıvılcım üretir. Bu nedenle doğru akım motorları tümüyle kapalı bir çerçevenin içinde bulundurulur ve içeriye toz ve nem girmesine izin verilmez. Akaryakıt deposu gibi patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde bu tip motorlar kullanılmaz. Buna karşılık, doğru akım motorlarının çok geniş bir çalışma düzenine sahip olma gibi bir üstünlüğü vardır. Bu motorların hızı, bağıl değer olarak 1 ile 300 arasında değişebilir, oysa aynı güçteki bir asenkron motorun çalışma aralığı üç kez daha dardır.

Bir doğru akım motorunun elektronik hız değiştiricisi basittir, hız değişim komutlarına ve ani yüklere kusursuz cevap verir. Doğru akım motorları, düz malzemelerin yüksek bir duyarlılıkla sarılması veya açılmasının gerektiği her yerde kullanılır. Konum kesinliliğinin ve düzenli hareket tekrarının önemli olduğu alanlarda bu tip motorlardan yararlanılır. Otomobil sanayinde, son derece gelişkin deneme tezgahlarında, açılır-kapanır köprülerde ve teleferiklerde hala elektrik motoru kullanılmaktadır. Metalürji sanayinde son derece gelişkin işlemlerde, mesela metal ambalaj yapımında kullanılan sacların üretiminde kullanılır. Örneğin metalin hem işlenme hızı dakikada 800 m'ye ulaşır, hem de kalınlığı 0.17 mm'ye kadar incelir. İşte çok duyarlı bir denetim sistemi gerektiren bu tip uygulamalarda doğru akım motorları tereddütsüz tercih edilir.

2. Alternatif Akım Motorları

Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur. Senkron tipleriyse, büyük güç gerektiren yerlerde kullanılabilir. Alternatif akım motorları iki grupta toplanabilir. Asenkron (indüksiyon) motorlar ve senkron motorlar. Bütün bu motorların temel ilkesi, metalden yapılmış bir kütlenin, döner bir elektromanyetik alan yardımıyla sürüklenmesine dayanır.

Bu iki grup motorlarda da eksenli iki armütür bulunur. Bunların ilki olan stator sabit, ikincisi rotorsa hareketlidir. Senkron motorun statoru asenkron motorun statoruyla aynı şekilde ve aynı yapıdadır; birbirinden vernikle yalıtılmış manyetik saclardan oluşan bir bilezik biçimindedir, bu sacların üzerindeki yivlere üç fazlı akımlarla beslenen bir sargı sarılmıştır.

Bir senkron motorda manyetik alanı, rotorun sargısını besleyen bağımsız bir doğru akım yaratır; burada rotorun çalışma hızı vardır. Bu tip motorların başlıca yetersizliği, rotorun kendi başına harekete geçmemesi sorunudur. "Özsenkron" denen motorlarda, rotorun sargısı yerine sabit mıknatıslar kullanılır.

Asenkron motorun çalışması oldukça farklıdır: Rotorun sargısı çok fazladır ve rotora yalnız statordan kaynaklanan tek alan akım indükler. Rotor başka hiçbir enerji kaynağına bağlı değildir. Dönme hızı ne olursa olsun (ilk çalışmada bile), mekanik bir kuvvet çifti sağlar; düzenli çalışma sırasında bu hız senkron hızından (yani döner alan hızından) farklıdır; bu hız farkı motorun üzerindeki yüke bağımlıdır.

Sincap kafesli motorlarda sargı, yapraklı bir rotorun yivlerine yerleştirilmiş bakır veya alüminyum çubuklardan oluşur ki bu yapı basit, sağlam ve ucuzdur. Bu tip motorlar, imalat sanayinde, pompaların ve vantilatörlerin çalıştırılmasında veya ambalajlamada çok yaygın olarak kullanılan standart aygıtlardır. Bu aygıtlar artık, mikro işlemciyle denetlenen frekans dönüştürücüsü sayesinde doğru akım motoruyla rekabet edebilecek güçtedir.

Gücü 10 megawatt'a kadar çıkabilen doğru akım motoru, çok hassas ayarları mümkün kılan güç değiştiricisinin basitliğiyle üstünlük sağlamıştır. En önemli olumsuzluğu ise üstünde sürtünen fırçalar nedeniyle aşınan ve kıvılcım üreten bir kolektörün bulunmasıdır. Sincap kafesli üç fazlı asenkron motor, sağlam, basit ve ucuz olması nedeniyle sanayide yaygın olarak kullanılır. Başka hiçbir güç kaynağına bağlı olmayan rotoru, dönme hızı her ne olursa olsun bir kuvvet çifti üretir. Ama dönme hızı da statik bir frekans dönüştürücüyle ayarlanabilir. Nominal hızı dakikada 58,5 devir olan 12 MW'lik bu senkron motor, Belçika'da Sidmar Çelik Fabrikası'nda sıcak hadde makinesini çalıştıran ve tirostorlar aracılığıyla alternatif akımla beslenen iki dev motordan biridir. Hadde dizisi içine giren 23 cm kalınlığında 23 t'luk çelik levhalar bu haddeden, yüksek kalitede ince sac bobinler olarak çıkmaktadır. Dev veya minik hangi güçte olursa olsun elektrik motorlarından her alanda yararlanılabilmektedir. Bunun bir örneği yaklaşık 60 kere büyütülmüş, sabit mıknatıslı ve pille çalışan şu minik kol saati motorudur. Sürtünmesiz çalışması ve düşük tüketimi bu motora neredeyse sınırsız bir ömür kazandırmaktadır.

Hız Değişimi

Bir elektrik motorunu istenen hızda döndürmek için, motora mikro işlemcili elektronik bir hız değiştiricisi takmak gerekir.

Değişen hızlar kullanmak söz konusu olduğunda, ilk seçim doğru akım motoru olur. Bu tip motorlarda sabit uyarı altında dönme hızı rotor üzerine uygulanan gerilimle doğru orantılı olarak değişir, kuvvet çifti ile rotordan geçen akımın şiddeti arasındaki oran aynı kalır. Bunun için motora bir redresör (doğrultucu) takmak gereklidir.

Asenkron motorun hız değiştiricisi çok daha karmaşıktır; bu iş için statik frekans dönüştürücüsü kullanılır. Dönüştürme işi iki aşamada yapılır ve ilk aşama sabit bir doğru akımın elde edilmesidir. Dolaylı dönüştürücü denen bu dönüştürücü (konvertisör), diyotlu bir redresör ile düzenleyici bir filtreden oluşur ve bu bileşim bir doğru akım kaynağı işlevi görür. Bunun ardından, yarı iletken bir dalga üretecinden oluşan doğru akım-alternatif akım dönüştürücüsü gelir. Bu işlem için çoğunlukla, tam olarak bir sinüzoidal akım oluşturma üstünlüğüne sahip darbe genişliği modülasyonu tekniği uygulanır. Elbette bu durumda sayısal işlemler için mikro işlemciler kullanmak gerekir.

Günümüzde işlemler dizisinin giderek kusursuz hale getirilmesine yönelik çabalar yoğunlaştırılmış ve bu amaçla "vektörel denetim" denilen yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde, bir başka modülleme tekniğiyle asenkron motorun denetimi basitleştirilmiştir. "Park dönüşümü" denen bir değişkenler değişimiyle, üç fazlı motorun statorundan geçen üç ani akıma tekabül eden iki akımdan yararlanılır. Park stator akımını oluşturan bu iki bileşen, mıknatıslama akımı ve etkin akımdır. Akım, kuvvet çifti ve dönme hızı buna bağlı olarak değişir. Böylece, doğru akım motoru ile artık onun kadar kolay denetlenebilen bu asenkron motor arasında benzerlik kurulabilir